Aktualności

German Grooming Games 3.11.2019

Przykładowa aktualność Międzynarodowy konkurs Groomerski w Niemczech. Sukces Pani Wiesławy Latoś i zajęcie drugiego miejsca w klasie champion z pudlem Doctor Dolittle ze Sfory Chirona.

Czytaj więcej »